Share

Facebook Twitter LinkedIn

Kwaliteitsborging en kennisgeving FAGG

MD Medical beschikt over een gecertifieerd kwaliteitsborgingssysteem ISO 13485 . Dit maakt het mogelijk om het geëiste kwaliteitsniveau te garanderen en onze verbintenissen op lange termijn met onze partners in het licht te stellen.

Als verdeler van medische uitrusting op het Belgische grondgebied, staan we onder de voogdij van het FAGG (Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). Ons notificatienummer is BE/CA01/1-02070-MDD-0003.

De instrumenten die op maat vervaardigd worden , maken eveneens het voorwerp uit van een kennisgeving bij het FAGG. We geven ook een EG-gelijkvormigheidsverklaring uit die ervan getuigt dat de instrumenten vervaardigd werden volgens de Europese regels (Richtlijn over de medische uitrusting 93/42 CE) en de Belgische wetgeving (Koninklijk Besluit van 18/03/1999).

Nuttige documenten om te downloaden